Forum języka japońskiego • Zobacz wątek - Częste błędy i przydatne zasady
Strona główna forum Forum Regulamin Częste błędy i przydatne zasady

Częste błędy i przydatne zasady

Zapoznaj się zanim zaczniesz pisać...


Post Pn lip 09, 2007 15:02
wjzz Expert

Posty: 511
Lokalizacja: Wroclaw

Poniżej umieszczam listę swoich spostrzeżeń dotyczących najczęstszych błędów, które popełniają użytkownicy tego forum i kilka zasad dotyczących interpunkcji. Lista będzie aktualizowana, gdy tylko zauważę/popełnię jakiś popularny błąd.
W razie jakichkolwiek uwag, pomysłów, itp., proszę wysłać mi PW (prywatną wiadomość).

Najczęściej popełniane błędy:

1. Błędna pisownia wyrazów takich jak:
-żaden
-rzadki
-wziąć (tak! Nie ma tutaj żadnych "ź" ani "ć"!) [metoda na zapamiętanie: "wziąć, bo brać, a nie kraść"]
-sprzed
-pokaż
2. Brak wielkiej (nie powinno się mówić dużej) litery na początku zdania
3. Brak przecinka przed spójnikami i partykułami takimi jak m. in.:
-bo
-ale
-że (to już po prostu nagminnie)
-a
4. Błędne używanie "ą", "om", "ę", "em", przy odmianie wyrazów
Przykładowe (poprawne) zdania, w którym często pojawiają się tego typu błędy(na podstawie autentycznego błędu z forum):
-"nie jestem patriotą, ale nie dziwię się patriotom"
-"słyszę, ale nie rozumiem"
5. Stawianie kropki po skrótach takich jak: dr, wg, itd. Gdy ostatnia litera skrótu jest jednocześnie ostatnią literą wyrazy skracanego, kropki nie stawia się.
6. Błędna odmiana obcojęzycznych nazw własnych. Apostrof stawiamy wtedy i tylko wtedy, gdy nazwa kończy się samogłoską. Przykłady:
-Harry'ego
-Johna

Edit. Dawno temu baudolinka zwróciła mi uwagę, że punkt 6. wymaga poprawki:
Apostrof w odmianie nazwisk obcojęzycznych nie zawsze piszemy po samogłoskach, po spółgłoskach tez się zdarza, szczególnie dotyczy to nazwisk pochodzenia francuskiego np. Rabelais - Rabelais'go. Wygląda okropnie, ale niestety jest to forma poprawna. Co do samogłosek, apostrof nie występuje chociażby po "i". Np. Miyazaki - Miyazakiego. Zależy to od tego, czy wymowa jest zgodna z pisownią (odnosi się oczywiście do końcówki wyrazu), czy nie.


---------------------------------------------------------------

Kilka zasad z opracowania PWNu (wytłuszczenia moje):
90.A.1. Zdanie podrzędne (określające) zawsze oddzielamy przecinkiem od zdania nadrzędnego bez względu na kolejność tych zdań

90.A.2. Zdanie podrzędne jest zwykle wprowadzane przez jeden z następujących wyrazów (spójników, zaimków lub partykuł):
aby, acz, aczkolwiek, albowiem, aniżeli, aż, azali, ażeby;
bo, boć, bowiem, by, byle, byleby;
chociaż, chociażby, choć, choćby, chyba, chybaby, chyba że, chyba żeby, co, cokolwiek, czy, czyj;
dlaczego, dlatego, dlatego że, dokąd, dokądkolwiek, dopiero, dopiero gdy, dopóki;
gdy, gdyby, gdyż, gdzie, gdziekolwiek;
ile, ilekolwiek, ilekroć, ile razy, ile że, im, inaczej, innymi słowy, iż, iżby;
jak, jak gdyby, jakby, jaki, jakikolwiek, jakkolwiek, jako, jakoby, jako że, jakżeby, jakoby, jednak, jedynie, jeśli, jeśliby, jeżeli, jeżeliby;
kędy, kiedy, kiedyż, kiedykolwiek, kim, kogo, komu, kto, ktokolwiek, którędy, który;
ledwie, ledwo;
mimo że, mimo iż;
na co, niech, nim, niż, niżby;
odkąd, o ile;
po co, po czym, podczas gdy, podobnie jak, pomimo że, pomimo iż, ponieważ, póki, przecież, przeto, przy czym;
skąd, skądkolwiek, skoro;
tak jak, tylko że, tym bardziej że;
w miarę jak, w razie gdyby, wprzód nim;
za co, zaledwie, zanim, zwłaszcza gdy, zwłaszcza kiedy, zwłaszcza jeżeli, zwłaszcza że;
że, że aż, żeby.

90.D.1. Przecinkami rozdzielamy zdania współrzędne połączone następującymi spójnikami:
a) przeciwstawnymi: a, ale, lecz, jednak, jednakże, zaś, wszakże, owszem, natomiast, tylko, tylko że, jedynie, przecież, raczej, tymczasem, za to
b) wynikowymi: więc, dlatego, toteż, to, zatem, wobec tego, skutkiem tego, wskutek tego, i (= więc, toteż), tedy, przeto
c) synonimicznymi (wyjaśniającymi): czyli, to jest, to znaczy, innymi słowy,


-----------------------------------------------------------
Osobom, które mają wątpliwości polecam przeglądarkę Firefox (sprawdza błędy automatycznie podczas pisania) lub sprawdzanie postów w jakimś edytorze tekstu (metodą copy-paste).
W razie wątpliwości polecam przeczytać informacje o pisowni polskiej na pwn.pl i korzystanie z e-słowników.

Link do części opracowania Zasad pisowni i interpunkcji poświęconej przecinkom: http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629769
Słownik ortograficzny: http://so.pwn.pl/
Ostatnio edytowano Wt lip 10, 2007 23:08 przez wjzz, łącznie edytowano 2 razy

Powrót do Regulamin

cron